În perioada 10 – 17 mai 2019, Centrul de Cercetare ȋn Ecologie Sistemică şiSustenabilitate al Universităţii din Bucureşti a desfăşurat activităţi educaţionale destinate elevilordin unităţi de ȋnvăţământ preuniversitar situate ȋn localităţi din site-ul de cercetări socio-ecologice pe termen lung Insulele Brăilei. Activităţile s-au derulat ȋn baza protocolului de colaborare ȋncheiat cu InspectoratulŞcolar al Judeţului Brăila şi au fost premergătoare celebrării datei de 22 Mai – ZiuaInternaţională a Biodiversităţii . Peste 150 de elevi cu vârste cuprinse ȋntre 10 şi 14 ani din comunele Stăncuţa, Berteşti şiMăraşu au participat la activităţi ce au ȋnceput cu prezentarea intitulată “Importanţa zonelorumede”, susţinută de dr. Nicoleta Adriana Geamănă. Prezentarea a fost ȋnsoţită de activităţiexperimentale, realizate de Marius Bujor şi Dr. Mihai Cristian Adamescu, ce au exemplificatmodul ȋn care funcţionează zonele umede.

Deasemeni, au participat şi Diana Nicoleta Preda şiAndreea Bigu – studente ȋn anul II la Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilădin cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti.Copiii au fost antrenaţi ȋn discuţii, dezbătând aspecte referitoare la biodiversitatea locală,problemele cu care se confruntă mediul ṣi soluţii potenţiale pentru rezolvarea acestor probleme.Totodată, discuţiile au decurs în sensul conṣtientizării valorii inestimabile a naturii pentru viaţaoamenilor, pe de o parte ṣi a dezvoltării sentimentului de mândrie locală generată de existenţaunor astfel de valori în judeţul Brăila. Comunicarea elevilor cu cercetătorii pe teme privindprotecția mediului a permis crearea unor situaţii ce s-au constituit ȋn oferirea unor motivaţiipentru ca actualii copii să devină actori importanţi ai protecţiei mediului ṣi conservării naturii şi,de ce nu, pe termen lung, discuţiile vor contribui la formarea resursei umane capabile săînțeleagă problemele actuale cu care se confruntă mediul și la identificarea unor modalități desoluționare a acestora.