În proiectul IDES, din care facem parte alături de un consorțiu internațional, urmărim dezvoltarea unui instrument care să ducă la astfel de soluții, printr-o administrare a luncii bazată pe servicii ecosistemice.

Proiectul a intrat în linie dreaptă către etapa de finalizare a instrumentului și de publicare a unui manual care să-i ajute pe actorii-cheie în procesul decizional.

Pe 10 iunie, împreună cu WWF Romania, am organizat la Brăila un ultim workshop, pentru a identifica soluțiile pentru îmbunătățirea calității apei.

Cei 32 de participanți au ales combinația de măsuri care să constituie scenariul optim pentru reducerea utilizării nutrienților prin stimularea culturilor fixatoare de azot, folosirea produselor cu bacterii fixatoare de azot și potasiu sau prin introducerea de noi tehnologii.

În ceea ce privește deșeurile și apele uzate, concluzia workshopului a fost că simpla respectare a legislației (împreună cu întărirea instituțională și reducerea corupției din sistem) ar duce la o reducere a impactului acestora.