Lifewatch – infrastructură pentru cercetare – un proiect nou, dar o istorie lungă

Joi, 5 noiembrie 2020, în prezența domnului ministru al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și a domnului Rector Prof. Dr. Marian Preda, precum și a reprezentanților centrelor de cercetare din Universitatea din Bucureşti, a fost semnată deschiderea finanțării proiectului intitulat “Întărirea capacității de cercetare ecosistemică și biodiversitate a Universității București prin e-știință și tehnologie – Lifewatch România”, depus în cadrul apelului POC/488/1/1/Mari infrastructuri de CD, Secțiunea F – 2017-2018 – Proiecte de infrastructură de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, cod apel POC/448/1/1/Mari infrastructuri de cercetare dezvoltare.  Proiectul, cu o valoare totala de 50.8 milioane lei, a fost câștigat prin competiție cu 94 puncte dintr-un total de 100.

eLTER RI (Rețeaua de Cercetări Ecologice pe termen lung) este în curs de constituire ca și ERIC, mai are multe etape, dar se află în acest moment pe foaia de parcurs europeană (roadmap-ul european). Prin implementarea acestui proiect, România va atinge standarde ridicate de interoperabilitate cu structuri similare din UE. Este de remarcat că eLTER are la bază o abordare sistemică pentru a observa și analiza diferite sisteme (de la nivel molecular până la complexe de ecosisteme, integrând și sistemele socio-ecologice, într-o manieră inter și transdisciplinară. În timp ce mai multe infrastructuri de cercetare pe domeniul Energie, Mediu si Schimbări Climatice existente se concentrează pe impactul schimbărilor climatice și / sau pe alți stressori, eLTER RI va fi singura infrastructură de cercetare care se adresează într-o manieră holistă impactului integrat asupra unei largi varietăți de sisteme ecologice. eLTER RI va cuprinde atât zone terestre, de apă dulce, cat și de tranziție. Această infrastructură va permite achiziționarea și colectarea in situ a unor variabile esențiale, de la date fizico-chimice la date de biodiversitate, precum si  date socio-ecologice. Modificările pe termen lung și scurt ale ecosistemelor sau complexelor de ecosisteme vor fi investigate într-un design unic la diferite scări spațiale, în cadrul rețelei de zone eLTER RI. Mai multe detalii găsiți aici.
ICOS – Sistemul integrat de observare a carbonului, oferă date standardizate de la peste 140 de stații de măsurare din 12 țări europene. Stațiile furzinează concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, precum și fluxurile de carbon între atmosferă, suprafața terestră și oceane. Comunitatea ICOS este formată din peste 500 de oameni de știință. Peste 80 de universități sau institute de renume fac parte din ICOS. Cunoașterea bazată pe datele furnizate de ICOS sprijină procesul de luare a deciziilor și politicilor pentru adaptarea la schimbărilor climatice și la impactului acestora. Mai multe detalii găsiți aici.
LifeWatch ERIC este un consorțiu european de infrastructură de cercetare care oferă facilități în domeniul e-științei cercetătorilor care doresc să îmbogățească cunoștințele și să aprofundeze înțelegerea modului de organizare a biodiversității (la toate nivelurile sale) dar și a funcțiilor și serviciilor ecosistemelor pentru a sprijini societatea civilă în abordarea provocărilor cheie ale planetei. Mai multe detalii găsiți aici.

Dr. Mihai Adamescu,

Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate

Departamentul de Ecologie Sistemica si Sustenabilitate

Facultatea de Biologie